Detailní vyhledávání

Komora soudních znalců ČR je dobrovolnou organizací sdružující soudní znalce všech profesí, jmenované Ministerstvem spravedlnosti a krajskými soudy. Posláním komory je jednak prosazovat a  obhajovat zájmy znalců ve vztahu ke státním orgánům i jiným  organizacím a osobám, podílet se na vypracování a projednávání návrhů právních předpisů týkajících se znalecké činnosti, jednak formulovat a prosazovat etické a morální zásady znalecké činnosti.  Vzhledem k tomu, že Komora soudních znalců ČR sdružuje znalce prakticky ze všech oborů, vyvíjí svou činnost především v rámci sekcí, rozdělených podle oborů a dále na regionálním principu.  Těžiště činnosti spočívá právě v práci těchto sekcí. 

Členem Komory soudních znalců ČR se může stát každý znalec,  jmenovaný krajským soudem nebo Ministerstvem spravedlnosti ČR. Znalec může být členem jedné či více sekcí podle vlastního výběru a na základě dohody s předsedou příslušné sekce. Aktuální změnou stanov je umožněno členství v komoře i expertům, kteří nejsou zapsáni v seznamu znalců Ministerstva spravedlnosti ČR (viz stanovy)

Členství je formálně založeno vyplněním přihlášky na tomto webu, přičemž je podmíněno, uhrazením jednorázového zápisného stanoveného valnou hromadou sekce (1.000 Kč) a členským příspěvkem na běžný rok, a to  v souladu se stanovami. Členský příspěvek se skládá z částky 1.300 Kč, a členského příspěvku konkrétní sekci, jehož výše je stanovena členskou schůzí sekce. V případě sekce Elektronika a IT, Elektrotechnika jde o 3.300 Kč. 

Adresa sekce - Komora soudních znalců České republiky, sekce Elektronika a IT, elektrotechnika, Ing. Viktor Kotrubenko, Velehradská 4, 130 00 Praha 3, tel. 603 266 477, kotrubenko@znaleckyposudek.cz